اعضای هیات مدیره اعضای هیات مدیره

اصغر نوراله زاده
مديرعامل و رئيس هيأت مديره
حجت الاسلام والمسلمين مهدي قدس محلاتي
نايب رئيس هيأت مديره
ناصر زرگر
عضو هيات مديره
علي اصحابي
عضو هيأت مديره
محمد اميد
عضو هیأت مدیره