ارتباط با ما ارتباط با ما

مرکز ارتباطات مردمی : 64371107-64371357

تلفن تماس میز امداد :  64370 - داخلی 3

مرکز تلفن : 64370
پیام گیر صوتی : 64371358
فکس روابط عمومی : 66484584
کد پستی : 1416893931
نشانی : تهران - خیابان آیت ا... طالقانی - بین میدان فلسطین و خیابان شهید سرپرست - پلاک 518
آدرس پست الکترونیکی : info@karafariniomid.ir